About us read more

Share

 


 


 

แนะนำผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อน


วีดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์  

ฉนวนกันความร้อน koolteg insulation สีขาว ผลิตจากเส้นใย Recycle Polyester Polyethylene Terephthalate (PET) เป็นเส้นใยชนิดเดียวกันกับเส้นใยที่ใช้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน วัสดุทางการแพทย์ และที่สำคัญสังสามารถนำไปใช้ผลิตภาชนะบรรจุอาหาร จากการวิจัย พบว่า ฉนวนกันความร้อน koolteg Polyester ได้ถูกจัดกลุ่มอยู่ในวัสดุที่ไม่เป็นพิษซึ่งปลอดภัยมากกว่าไม้ ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG Polyester ผลิตด้วยกรรมวิธี Thermal Bonding Process ซึ่ง ฉนวนกันความร้อน koolteg แตกต่างจากฉนวนกันความร้อนประเภทอื่นๆ


ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันความร้อน,

ข่าวสาร read more

 1. UNIPRO THEMAL รวมใจบริจาคโลหิต

    ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง ...

 2. koolteg ฉนวนกันความร้อนได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ BEC

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ...

 3. คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับพระกรุณาโปรด

  คณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ...

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย 2560

  คุณกนกพร หรรษคุณาฒัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ขึ้นรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ...

 5. บริษัท ยูนิโปรฯ ได้รับใบรับรอง GREEN MEETING

       คุณรังษิยา ด่านธนาวัฒน์วงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง ...